ISBN: 9788230400319
Status: I salg
Utgivelsesår: 2008
Innbinding: Hft.
  

Jørgen Sandemose

Totalitet og metode

Tre essays om Karl Marx’ hovedverk
Boka er en innføring Marx´ metode i Kapitalen. Kapitalen har sin skjebne bak seg og de beste ut sikter foran seg: Boka ble misforstått fra første stund, også blant Marx’ politiske tilhengere som fikk ham overtalt til å innføre utillatelige forenklinger i noe av stoffet. De som har interessert seg for å forstå hva Kapitalen egentlig inneholder, har utgjort et mindretall.
Bare religiøse fundamentalister vil i dag i fullt alvor legge Charles Darwin til side. Det er et av formålene med denne boka å vise at noe liknende gjelder for dem som vil avskrive hovedverkene til Karl Marx.

Boka er også et innlegg i en debatt om hvordan praktisk politikk skal forstås og begrunnes. Det nytter ikke å handle politisk hvis det ikke skjer fra rasjonelle og reflekterende metodiske utgangspunkter. Særlig viktig er dette med hensyn til den islam- og/eller religionsfikserte samfunndebatten.

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i den internasjonale Marx-debatten i mange år, og har tidligere utgitt bl.a Stat, religion, økonomi - Karl Marx og kapitalismens former (Aschehoug forlag 2002).

Andre bøker av samme forfatter
Jørgen Sandemose
Gjennomgang av pensum til Ex.phil med særlig henblikk på essays

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi og har deltatt i redaksjonsarbeidet for gammelt og nytt pensum til Exphil.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere