ISBN: 9788230400388
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 2007
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Elisabeth Leinslie, Ine Therese Berg, Elin Høyland

Scenekunst nå

Teaterscenen som arena for samtidskunsten
For første gang på ti år utgis det en bok om fri scenekunst i Norge. I tre artikler ser forfatterne av Scenekunst nå nærmere på nye strømninger i norsk samtidsteater.
En rekke kunstnere som arbeider i krysningspunktet mellom teater, dans, performance, billed-, lyd- og videokunst, trekkes fram. Disse kunstnerne rører ved sentrale nerver i både scenekunsten og samtidskulturen.

Den genreoverskridende kunsten blir ofte oversett eller overfladisk behandlet i offentligheten. Denne boken viser hvor de tverrkunstneriske tendensene kommer fra, og er et bidrag til både synliggjøring og artikulering av et norsk scenekunstfelt i blomstring.

Forfatterne Ine Therese Berg, Elin Høyland og Elisabeth Leinslie har bakgrunn fra teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og er selv aktive i scenekunstfeltet som skribenter, dramaturger, kuratorer, produsenter og pedagoger.


Elisabeth Leinslie er utdannet teaterviter og pedagog innen kunstfag.
Les mer om forfatteren

Ine Therese Berg er utdannet innenfor teatervitenskap, idéhistorie og teaterregi.
Les mer om forfatteren

Elin Høyland er utdannet innen humaniora med vekt på språk-, medie- og kunstfag og har praksis fra film- og teaterproduksjon.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere