ISBN: 9788230400203
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 2006
Innbinding: Hft.
  

Conflict Mediation

Conflicts are results of every day human behavior.  They are not only a source of fear and violence, but also a stepping stone to mutual understanding.  Conflict mediation is a voluntary and respectful way of solving problems before they grow out of hand.  This book focuses on different kinds of mediation; family, business, and social related, seen from a nordic perspective.  Is there a way of managing conflicts that is characteristic for the nordic countries? 


Click here for info on Rights
Dag Hareide

Konfliktmegling

Et nordisk perspektiv
Ideen bak konfliktmegling er at løsningen må tilpasses den enkelte konflikt, enten det gjelder familiekonflikter, konflikter på arbeidsplassen eller fredsbyggende arbeid. Med eksempler både fra det private og det offentlige liv fungerer denne boken som en veiviser til det mangfoldige feltet konfliktmegling.
Konflikter er et resultat av menneskelig samhandling. De er ikke bare en kilde til frykt og vold, men også til gjensidig forståelse. Megling er en fredelig, frivillig og forsonlig form for konflikthåndtering. Ideen bak konfliktmegling er at løsningen må tilpasses den enkelte konflikt, enten det gjelder familiekonflikter, konflikter på arbeidsplassen eller fredsbyggende arbeid. Med eksempler både fra det private og det offentlige liv fungerer denne boken som en veiviser til det mangfoldige feltet konfliktmegling.

Boken spør dessuten om det finnes en særegen nordisk konflikthåndteringskultur. Hvordan skiller Norden seg ut når det gjelder megling? Har vi en egen måte å håndtere konflikter på?

Dag Hareide har skrevet Konfliktmegling i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører, boken er et resultat av prosjektet ”Nordisk Kart i Konfliktmegling” initiert av Nordisk Forum for Megling og Konflikthåndtering.

PRESSE
 
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Kronikk av forfatteren i Dagbladet


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere