ISBN: 9788230400098
Status: I salg
Utgivelsesår: 2005
Innbinding: Hft.
  

Jonny Aspen

By og byliv i endring

Studier av byrom og handlingsrom i Oslo
Oslo, Norges eneste storby, gjennomgår omfattende forandringer. Den tidligere industribyen utvikler nye næringer, får nye befolkningsgrupper og endrede funksjoner – og dermed et nytt byliv. Det Oslo som nå vokser fram, formes av sammensatte krefter – økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle.

Forfatterne i By og byliv i endring ser på hvordan denne typen endringskrefter bidrar til å omforme byen og bylivet. Endringene ses i lys av internasjonale teorier og eksempler. Sosiale, kulturelle, fysiske og arkitektoniske endringer knyttet til gentrifiseringsprosesser er viet særlig oppmerksomhet. Temaene og de teoretiske perspektivene som blir presentert i boka, har overføringsverdi for andre norske byer.

Boka springer ut av Norges forskningsråds program ”Byutvikling – drivkrefter og planleggingsutfordringer” og er del av en serie på fire bøker.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Pløger, Aspen
Kan man planlegge for en vital by?
Aspen, Pløger
Lesninger av senmoderne byliv

Jonny Aspen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere