ISBN: 9788230400081
Status: I salg
Utgivelsesår: 2005
Innbinding: Hft.
  

Eirik Vatne

Storbyene i kunnskapsøkonomien

Arena for kunnskapsdeling og nyskaping
Hvilke forbindelser er det mellom storbyene og den nye økonomien? Hvorfor er det særlig i storbyene vi ser vekst i næringer som leverer kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester? 
Økonomisk aktivitet i Norge har endret karakter fra industriell produksjon til produksjon og spredning av informasjon og tjenester. Forfatterne av «Storbyene i kunnskapsøkonomien» tar for seg de teoretiske begrunnelsene for overgangen til kunnskapssamfunnet og analyserer hvilken rolle bysamfunnet har i en slik økonomi.

Hvorfor er det særlig i storbyene vi ser vekst i næringer som leverer såkalte kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester? Og hvor i landets fire største byer lokaliseres slike tjenesteforetak? Er foretak i de største byene mer nyskapende enn det vi kan observere i andre deler av landet? Og hva kan lokale og sentrale myndigheter gjøre for å fremme kunnskapsutvikling og nyskaping?

PRESSE
 

Eirik Vatne er professor ved Norges handelshøyskole.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere