ISBN: 9788243002876
Status: I salg
Utgivelsesår: 2003
Innbinding: Innb.
  

Knut S. Vikør

Mellom Gud og stat

Ei historie om islamsk lov og rettsvesen
Ei historie om islamsk lov og rettsvesen. Knut Vikør viser utviklinga av islamsk jus og rettspraksis, frå Profetens tid fram til i dag.
Den islamske lova har alltid operert i eit spenningsfelt mellom Gud på den eine sida og staten på den andre, mellom det religiøse grunnlaget for lova og fellesskapets regulering av samfunnets materielle sider.

Shariaen er islams lovverk - Guds lov. Men det er ikkje klart kva Shariaen skal innehalde. Det er til og med ueinigheit om det i det heile tatt finnes ein konkret Sharia her i denne verda, eller om det berre er eit etisk ideal eller noe som berre Gud har oversikt over.

Mellom Gud og stat er ei bok om utviklinga av den islamske jusens teori og metode, og om rettspraksisen frå Profetenes tid fram til i dag. Vikør viser korleis spenninga mellom det å vere Guds lov og det å vere samfunnets lov har influert på både teori og praksis i islamsk rett og prøver å vise kva det betyr når noen seier at det eine, eller det motsatte, eller begge delar, er ”Sharia” og Guds lov.


MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Intervju med styudentavisen
Andre bøker av samme forfatter
Knut S. Vikør
Ein kort og nyttig introduksjon til islam idag
Knut S. Vikør
“Ei lettfatteleg og velskriven innføring i islam"

Knut S. Vikør er daglig leiar, Senter for Midtausten- og islamske studiar, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere