ISBN: 9788243002531
Status: I salg
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

TANKE • TRO • Henologisk skriftserie

Bind I-XX , samlet
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie presenterer trekk ved den gresk-plastonske og den jødisk-kristne åndstradisjon fra antikken til vår tid, gjennom studier, oversettelser og debattinnlegg.
Wyllers henologi-serie presenterer trekk ved den gresk-plastonske og den jødisk-kristne åndstradisjon fra antikken til vår tid, gjennom studier, oversettelser og debattinnlegg. Med sine 20 bind er serien et helt unikt prosjekt, som har fått mye oppmerksomhet også utenfor Norges grenser. Skriftserien kan sees som en bearbeidet og redigert samling av hele forfatterens åndshistoriske og filosofiske arbeid.

Om serien:
«En stor humanist pluss to små forlag er alliansen bak en ny norsk bokserie, som neppe noe annet land kan oppvise maken til» «Sceneskiftene kan plutselig slå broer fra antikk til middelalder, fra vår egen tid og tilbake til antikken. Det gir dem en nerve av samtidighet. Og det er nok den som Wyller håper vi vil kjenne – i oss selv. For historisk interesse har aldri vært hans hovedmotiv for å slå opp så brede lerreter, men trangen til erkjennelse, visdom.»
Lars Roar Langslet, Aftenposten

«Henologi betyr enhetslære og for forfatteren er dette forstått som kjærlighetstenkning om Gud, verden og mennesket med hensyn til det å erkjenne og det å være og virke. Som han selv sier: «Hensikten med skriftserien er å vise at det lar seg gjøre å opprettholde et enhetsperspektiv også i en turbulent og oppsplittet tid som vår, uten at derved tilværelsens åpne mangfold blir innsnevret.» Hensikten med serien er ikke at du skal bli klok for å kunne briefe med kunnskap om filosofer og religioner. Det som er viktig er kunnskapen om det å være menneske blant mennesker, og nettopp der er det mye å hente i fortiden»
Tiril Bryn, Morgenbladet

PRESSE
"… en av de mest originale og kreative lederskikkelser i samtidens norske tankeliv… her er den kyndige popularisatoren Wyller i aksjon med en fremstillingskunst så levende og full av begeistring, at det må rive med selv de tregeste lesere."
Lars Roar Langslet, Aftenposten

«Det er en begivenhet når Egil A. Wyller oppsummerer femti års forskning i krysningspunktet mellom tro og tanke»
Karl Gerwin, Ordet.

«Wyllers store verk, hans livsverk, er et såre memento i kulturdebatten».
Poul Madsen, Vårt Land.

«Henologi betyr enhetslære og for forfatteren er dette forstått som kjærlighetstenkning om Gud, verden og mennesket med hensyn til det å erkjenne og det å være og virke. Som han selv sier: «Hensikten med skriftserien er å vise at det lar seg gjøre å opprettholde et enhetsperspektiv også i en turbulent og oppsplittet tid som vår, uten at derved tilværelsens åpne mangfold blir innsnevret.» Hensikten med serien er ikke at du skal bli klok for å kunne briefe med kunnskap om filosofer og religioner. Det som er viktig er kunnskapen om det å være menneske blant mennesker, og nettopp der er det mye å hente i fortiden»
Tiril Bryn, Morgenbladet
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne

Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene
Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere