ISBN: 9788243002203
Status: I salg
Utgivelsesår: 1990
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Det Ene

Navnet Jesus
Seriens siste bind tar opp relgiøst-metafysiske spørsmål. tittelen viser seriens erklærte endemål: Å vekke og styrke det reflekterte inntelektets sans og forståelse for det som fant sted på Golgata.
Bokens første del utarbeider først begrepet «troende tanke». Forfatteren benytter deretter denne innsikt for å sikte inn den kristne åpenbarings hellige Treenighet. Gode veivisere finner Wyller blant de fortidens kristne henologer som tidligere er blitt presentert i hans serie.
De to siste delene bærer preg av subjektiv forkynnelse. Her møter vi igjen forfatteren i konkrete øyeblikk. I oppbyggelige taler, personlige vitnesbyrd og leilighetsvise prekener talt ut fra hjertet, lar Wyller oss forstå at målestokken for om vi har vært og er på rett vei i livet, ligger i Jesu egen person.


PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder
Egil A. Wyller
Diktningens tale

Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger
Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner

Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere