ISBN: 9788243002197
Status: I salg
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Det Gode

Etiske kraftkilder
Dette bind i serien er viet etiske spørsmål. Sammen med det foregående, estetiske bind søker bind 19 å bidra til å vedlikeholde idéen om noe godt og skjønt i forening – noe “godvakkert”.
I første del av boken gjør Wyller rede for sitt syn på humanismen, hvis klassiske røtter trekkes frem. En særlig inspirasjonskilde for Wyller har Werner Jaegers klassisk-greske dannelseshumanisme vært, "paideia". Wyller poengterer at hans lærere, filologene Leiv Amundsen, Eiliv Skard, Eirik Vandvik, og åndshistorikeren A.H. Winsnes ved Oslo Universitet var personligheter som alle var fylt av kalokagathia, godvakkerhet. Det er nettopp karakterdannelsen som er det sentrale i klassisk humanisme, ifølge Wyller. Karakterdannelsen står også sentralt i hans kamp for å bevare Universitetet ifølge dets idé. Belysende eksempler fra denne kamp er tatt med her.
I andre del møter vi forfatteren i direkte konfrontasjon med konkrete hendelser og verdiansettelser i tiden. Den platonske henologis plutselighetsprinsipp, sier han, gjør seg kanskje intet sted så klart gjeldende som når harmen “plutselig” tennes under konfrontasjon med urett og umoral. Wyller står for en spennende kombinasjon av toleranse og respekt for absolutte verdier. I toleransens navn er ikke alt like gyldig. Det er således hevet over tvil for Wyller at fosteret må vernes fra unnfangelsen av. Noen skarpe innlegg i denne saks sammenheng er innlemmet i bindet. Også kjærligheten og ekteskapet blir av Wyller viet inngående oppmerksomhet - på en sosial-etisk og kristen-humanistisk verdibakgrunn.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Diktningens tale

Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger
Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner

Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere