ISBN: 9788243002180
Status: I salg
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Det Skjønne

Diktningens tale
Dette seriebind har et litteratur-estetisk sikte. Bokens første del er viet tre av de store innen vår gullalderdiktning. Andre del belyser eksempler fra etterkrigstidens diktning. I siste del viser Wyller at det å oversette litterære tekster er en egen ordets kunstart, noe man ikke alltid er tilstrekkelig oppmerksom på.
De tre siste bindene i serien utgjør en trefags vifte, som tilsvarer platonismens hovedstadier: Det Skjønne (estetisk), det Gode (etisk-politisk) og det Ene (religiøst-metafysisk). Siktepunktet er her ikke historisk, men aktuelt ut fra dagens norske situasjon.

18: Det Skjønne – Diktningens tale
Dette bindet har et litteratur-estetisk sikte. Bokens første del er viet tre av de store innen vår gullalderdiktning: nasjonalskalden Henrik Wergeland, dramatikeren Henrik Ibsen og den rene lyriker Olaf Bull, den sistnevnte ifølge Wyller lidende under et smertelig følt Gudsfravær. Wyller fikk i 50-årene Kongens gullmedalje på en bok om Olaf Bull, og han har i sin serie utgitt to bind om Ibsen, men Wergeland samt angrepsmåten her er ny fra hans hånd. Han argumenterer bl.a. for at disse tre i tur og orden representerer en henholdsvis serafisk, kjerubisk og orfisk åndstype.
Bokens annen del belyser eksempler fra etterkrigstidens diktning. Her har det orfiske moment tatt overhånd. Utvalget er preget av forfatterens litterære “møter”; personlige eller gjennom sjokkartede leseropplevelser. Wyllers ungdomsvenn Jens Bjørneboe presenteres fra en noe uvanlig synsvinkel, og Magnus S. Øglænds lyrikk, som har vært utilbørlig neglisjert ifølge Wyller, blir lagt frem for leseren. Utvalget omfatter også oversettelser, så som av noberlprisvinneren Od. Elytis’ hovedverk Axion esti.. – I siste del viser Wyller at det å oversette litterære tekster er en egen ordets kunstart, noe man ikke alltid er oppmerksom på. I denne delen presenteres foruten en symbolsk språkteori i flukt med Ernst Cassirers språkfilosofi, også ser prøver på egne oversettelser av filosofiske, poetiske og bibelske tekster.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger
Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner

Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere