ISBN: 9788243002210
Status: I salg
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Hft.
  

Vegard Velle

De nye korstogenes tid

Om krig, terrorisme og rettstilstand i kjølvannet av 11.september
Terroraksjonen 9/11 2001 og vestens respons på den, har utfordret etterkrigstidens utviklingstanker og internasjonal rettsorden. Denne samlingen av antikrigstekster er et bidrag til debatten om rett og urett i vid forstand.
Sentrale prinsipper om rettsstaten, om menneskerettigheter og om staters likeverd er under press. Denne samlingen av antikrigstekster er et bidrag til debatten om rett og urett i vid forstand, og et kritisk innlegg mot den verdensorden som avtegner seg i begivenhetenes kjølvann.

Bidragsytere: Olav-Gunnar Ballo, Elisabeth Eide, Terje Marøy, Truls Wyller, Harald Eraker, Thomas Mathiesen, Gunnar Garbo, Vegard Velle og Sjur Cappelen Papazian.

PRESSE
 

Vegard Velle er skribent og aktivist bosatt i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere