ISBN: 9788243000629
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1995
Innbinding: Hft.
  

Hall Bjørnstad

Tankebaner

15 samtaler om det å filosofere i 90-årene
Hvilke problemer er egentlig 90-årenes filosofer opptatt av? Hvorfor filosoferer filosofene? Hvordan preger filosofenes teori deres egen filosofiske praksis? Har filosofene et ansvar som intellektuelle?
Hall Bjørnstad presenterer i denne boken 15 av Norges fremste tenkere. I samtaleform kretses det rundt ulike spørmål som enten er for store eller uhåndterlige til at man til daglig hører filosofene snakke særlig mye om dem.

Vi møter et bredt utvalg tenkere; både gamle og unge, fagfilosofer og intellektuelle fra andre disipliner. Emnene spenner fra analytisk filosofi over metafysikk til estetisk teori, men fokus er hele tiden rettet mot hva det vil si å filosofere i 90 årene.

Boken er en omarbeidet og utvidet versjon av en serie intervjuer i Morgenbladet høsten 1994 - sommeren 1995.

PRESSE
 

Hall Bjørnstad har avlagt eksamener i økonomi, matematikk og filosofi.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere