ISBN: 9788243001831
Status: I salg
Utgivelsesår: 2001
Innbinding: Hft.
  

Øyvind Pålshaugen

Språkets estetiske dimensjon

Vitenskapskritiske essays
Kunst og vitenskap anses med rette som forskjellige uttrykks- og erkjennelsesformer, men i likhet med kunst er vitenskap noe som skapes.
Boken undersøker hvordan språkets estetiske dimensjon på subtilt vis er med på å skape mening i vitenskapelige tekster. Pålshaugen viser at når språkets estetiske dimensjon betraktes som noe sekundært eller underordnet, som tilfellet ofte er innen både samfunnsvitenskap og humaniora, så blir vitenskapen ikke bare uskjønn, men også usann.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Øyvind Pålshaugen

Øyvind Pålshaugen
Studier i utførelse av filosofi

Øyvind Pålshaugen er dr.philos og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere