ISBN: 9788243000209
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1993
Innbinding: Hft.
  

Harald Martinsen, Dag Smørvik

Temaer i biologisk utviklingsteori

Modeller for utvikling -sosial samhandling -kommunikasjon -persepsjon
Temaer i bioligisk utviklingsteori er en bok som henvender seg til alle som interesserer seg for barns utvikling. Boken legger særlig vekt på de grunnleggende spørsmål som utviklings-psykologien alltid må beskjeftige seg med. Blant annet diskusjonen om det biologiske grunnlaget for barns utvikling, de tidlige erfaringers betydning og forholdet mellom det biologiske og det sosiale.
Boken er satt sammen av kapitler som hver på sin måte kaster lys over moderne utviklings-psykologi. Det blir gjort rede for det grunnlaget som dagens forskning bygger på, og hvordan dette skiller seg fra tidligere tiders tilnærmingsmåter.

PRESSE
 

Harald Martinsen  
Les mer om forfatteren

Dag Smørvik  
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere