ISBN: 9788276940121
Status: I salg
Utgivelsesår: 1995
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Platon I

Grunnvisjonen og det Skjønne
Wyller argumenterer i åpningen av dette bindet for at Platons tenkning såvel systematisk som kronologisk gjennomløper tre stadier, – det estetiske stadium knyttet til det Skjønne, det etisk-politiske stadium knyttet til det Gode og det metafysisk-religiøse stadium knyttet til det Ene.
Dette er første av to bind om Platons filosofiske verden. Få andre enn Egil A. Wyller besitter den spennvidde som skal til for veilede leseren gjennom denne tankerikdom samtidig som en redelighet ovenfor Platon selv opprettholdes.
Bindet består av studier som er blitt til gjennom et langt liv i møte med denne tankens forkynner fra Athen.
Wyller argumenterer i åpningen av bindet for at Platons tenkning såvel systematisk som kronologisk gjennomløper tre stadier, – det estetiske stadium knyttet til det Skjønne, det etisk-politiske stadium knyttet til det Gode og det metafysisk-religiøse stadium knyttet til det Ene. På denne triade beror Platons grunnvisjon, som nettopp belyses sammen med det første stadium i foreliggende bind. Dette bindet har dialogene Ion, Symposion og Faidros som sentrale. De to følgende stadier belyses i bind 5: Det Gode og det Ene. Det ligger i den artikkelvise fremstillingsform – som snart er fagvitenskapelig, snart populær, snart oversiktspreget – at temaer og poenger blir gjentatt. Men stoffet er vanskelig og gjentagelsene er ikke mekaniske; de utgjør varianter av samme tema. Og skal Platon kunne la seg tilnærme må det nettopp gjøres gjennom slike varsomt repeterende steg.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill

Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke
Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere