ISBN: 9788243000773
Status: I salg
Utgivelsesår: 1996
Innbinding: Hft.
  

Noralv Veggeland

Regionenes Europa

Innføring i teori og praksis

Det pågår en sterk regionalisering i Europa: En rekke regioner streber etter større uavhengighet i forhold til nasjonalstaten, og det er satt i gang omfattende regionale samarbeid på tvers av statsgrensene. Regional politikk og planlegging internasjonaliseres – et nytt Europa er i ferd med å vokse fram, politisk, økonomisk og kulturelt .

Denne innføringsboken i temaet “regionalisering”, tegner opp de politiske og økonomiske konturene av det nye Europa-kartet. Forfatteren redegjør for regionaliseringens historiske opprinnelse og gir en oversikt over dens utbredelse og betydning i dagens Europa. Samtidig introduseres sentrale begreper og teorier til hjelp i analysen av «regionenes Europa».


Noralv Veggeland er Cand.real. Professor i europeisk regionalisering og planlegging ved Høyskolen i Lillehammer (HIL).
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere