ISBN: 9788243000940
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1997
Innbinding: Hft.
  

Helge Blakkisrud

Den russiske føderasjonen i støpeskjeen

Etniske og territorielle utfordringer
Boken tar for seg utviklingen av den russiske føderalismen og av ulike sentrum-periferi relasjoner i perioden 1989 til 1996. Foruten å beskrive den politisk-administrative reformprosessen, vurderes potensialet for etnisk og territoriell separatisme. 
I løpet av en treårsperiode fra 1989 til 1991, mistet Russland de fleste erobringer staten hadde gjort i løpet av de siste 300 årene. De nye lederne i Kreml sto overfor den vanskelige oppgaven med å stabilisere Russland innenfor de nye grensene.Krigen i Tsjetsjenija har vist potensialet for etnisk konflikt, men også andre etniske og territorielle utfordringer truer i dag Den russiske føderasjonens integritet.

Foruten å beskrive den politisk-administrative reformprosessen, vurderes potensialet for etnisk og territoriell separatisme. Forfatteren drøfter også hvilke konsekvenser sentrum/periferi-konflikter i Den russiske føderasjonen vil kunne ha for Norge.

PRESSE
 

Helge Blakkisrud er cand polit. med hovedfag i statsvitenskap.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere